31.12.2022 - DB Technologies VIO W15T

Vyuili sme akciu zna?ky DB Technologies ku koncu roka a kpili zatia? 6ks novch vkonnch monitorov VIO W15t.

05.11.2022 - Dosky, ktor znamenaj svet

Naskladnili sme ?alch 40ks Nivtec platforiem, ktor s synonymom medzi pdiovmi systmami. Aktulny stav u ns na sklade je 165kusov o rozmere 2x1m a viacero pecilnych dielov.

05.11.2022 - Posily do vrchnch radov

Nov Zvesn basov bosy DB Technologies VIO S118 by mali by? posilou pre n linearray systm VIO L210. Teme sa a ich vyskame priamo v akcii.

05.11.2022 - Kone?ne poriadne stroboskopy

Sme ve?mi radi, e u vm vieme ponknu? aj top stroboskopy na trhu a to MARTIN ATOMIC 3000 LED.

05.11.2022 - DB Technologies VIO S218

Aktulne u sme naskladnili prv 4 kusy novch basovch boxov od spolo?nosti DB Technologies VIO S218

03.01.2022 - DB Technologies VIO L208

K nmu aktulne u zabehnutmu systmu od DB Technologies VIO L210 sme ete koncom roka dokpili men setup a to VIO L208. Verme, e bude ma? tento rok dos? prce.
Link »

16.03.2020 - Star je pre? a nov u skladom

S rados?ou Vm oznamujeme, e sme ?almi hrdmi majite?mi DB Technologies linerneho systmu VIO L210
Link »

16.03.2020 - DB Technologies VIO X205 100

Ete v minulom roku sme prikpili do vbavy malink no vkonn a nesmierne kryt?ovo ?isto hrajce VIO X205 v po?te 2ks. Mali to by? testovacie kusy, ale u teraz vieme, e budeme potrebova? ?alie.
Link »

21.04.2019 - Mal, rchle a vkonn

Takto by sa dalo definova? ve?a typov inteligentnch svetiel. V Naom technickom parku ale s tmito prvlastkami pribudli oto?n hlavy Varytec Beam R5. U z nzvu vyplva, e pjde o beam s vkonom 5R alebo 189W a viac sa s nimi mete zoz

21.04.2019 - ?alie nove svetl pre Vae eventy

ete za?iatkom roka sme vyuili prleitos? a prikpili 12ks led barov od Cameo s ozna?enm Pixbar 650 pro, ktor disponuj skuto?ne dostato?nm svetelnm vkonom 8x30W RGB a naa verzia ete obsahuje aj wifi moduly od LumenRadio, ktor

16.01.2019 - Referencie s aktualizovan

Chceme Vm oznmi?, e u si mete prezera? galriu naich realizci v sekcii referencie, ktor je aktualizovan.

10.08.2017 - novinky na facebooku

Ak sa Vm zd, e tto strnka nie je aktulna, skuste klikn? na tento link a preneste sa na nau facebookovu stranku, kde ns mete likeova?, sledova?, komentova? a ve?a ?alieho, ?o tto socilna sie? ponka
Link »

01.10.2016 - Nov zvuk

Vymenili sme n zvukov systm Megaton za linearray DVA od DB Technologies. Kombinciou modulov T12 a T8 vieme dosiahnu? ako vysok vkon, tak aj skvel zvukov kvalitu. Basov frekvencie obhospodaruj taktie vymenen subby od DB Technolog

06.01.2016 - Basov nie je nikdy dos?

Dnes u je plne funk?nch a pripravench na eventy 6ks 2x18" subbasovch reproduktorov. V najbliej dobe by mali pribudn? ete 2ks.

06.01.2016 - Posily

pribudol nm ?al pr Megaton ND 374, ?o znamen po?et 4ks a vkon dostato?n na menie a stredn eventy. Je mon ich podvesi? pod prv pr, ?o je praktick hlavne v rmci priestoru.

06.01.2016 - RCF 710

najnovie prrastky s 4ks tchto malch a vkonnch reproduktorov, ktor je mon poui? naozaj rzne.

06.01.2016 - Mal ale vkonn

Tak sa d v skratke definova? prrastok do zvukovej techniky, ktorm je kompaktn digitlny mixpult Behringer X32 producer, ktor do svojho racku od firmy Boschma dostal hne? aj nov multimedilny prehrva? Denon a 2ks dia?kovch mikrofnov

06.01.2016 - Support 12x10m

na zklade poiadavky klienta sme doplnili aj po?ty komponentov od firmy TAF, ktor nm dodva hlinkov kontrukcie. Nov rozmer je teda 12x10m, samozrejmos?ou je vrchn plachta a plne nov zavetrovacie siete

06.01.2016 - GLP Impression

V rmci svetelnho parku nm v priebehu minulho roka pribudli aj 4ks tchto ve?mi znmych led oto?nch hlv, ?m sa po?et led inteligentnch svetiel zvil na 12ks.

23.08.2014 - ?al rozmer

Je nm poteenm da? Vm do pozornosti, e u sme schopn zabezpe?i? 4 rozmery pdia s prestreenm vo vlasnej rii a z toho 3 v jeden termn. Momentlne je teda v ponuke strecha s vntornmi rozmermi 10x8m, 8x6,5m, 6x5m a nov 9x6m,

23.08.2014 - Stle mlo

Prikpili sme ?alch 10ks pdiovch dosiek Nivtec-flexibel , ?m sa po?et zvil na 50ks.

13.07.2014 - Mal ale vkonn

Presne tto pecifikcia presne sed na nae nov reproduktory od RCF. Dorazili nm RCF ART 710A, ktor sme hne? pouili ako dokonal odposluchov repr na menom pdiu.

13.07.2014 - Megaton ND374

Nov basov reproduktory, zosilova?e a procesor sa nezaobdu bez kvalitnch stredovkovch reproduktorov. My sme sa po mnohch hodinch zvaovania a po?vania rozhodli pre Megaton ND374. Po prvej akcii, kde sme pouili kompletn systm sm

13.07.2014 - Srdce zvukovho systmu

N Behringer Ultradrive DCX sme spolu s novymi zosilova?mi tie inovovali a tak nm v racku pribudol zvukov procesor ASHLY Protea 3.6 s kompletnm nastavenm pre Megaton ND 374 a subby.

13.07.2014 - Inovcia zosilova?ov

V mesiaci jn sme pre n zvukov systm zaobstarali nov zosilova?e, ktor by mali doda? dostatok vkonu ?i u na spodn basov frekvencie. Zadovili sme 2kusy FP10000Q a 2kusy FP14000.

24.06.2014 - Rozirujeme sluby zbavy

V rmci naich sluieb je u krtko mon si objedna? aj interaktvne portovanie. K dispozcii je Xbox360 + Kinect alebo Nintendo Wii. Oba je mon kombinova? s plazma TV 127cm alebo ve?koplonmi pltnami 3x2m.

04.05.2014 - Nov posila spodnch frekvenci

U onedlho budeme ma? na sklade nov basov reproduktory s vysokm vkonom v po?te dva kusy. To vak ur?ite nie je kone?n stav.

10.12.2013 - digitalizcia u dobehla aj ns

Ak chce s? ?lovek z dobou, mus sa pod?a toho aj zariadi?. Toto sme poslednch pr dn rieili aj my a vsledkom je nov digitlny pult Soundcraft Si Compact 24+4 od firmy Audiomaster, ku ktormu ete ?asom pribudne digitlny stagebo

15.04.2013 - Na V event rchlo a ?ahko

Kto si po?k, ten sa do?k. Zaobstarali sme si ?al dopravn prostriedok. N vozov park sa rozrstol o Mercedes Sprinter v maxi verzii. Maxi preto, aby sme vedeli pokry? vetky mal, stredn i ve?k eventy, ktor tento rok dostaneme

30.03.2013 - Zv?ujeme skladov priestory

S postupom ?asu a pribdajcou technikou sme sa rozhodli op? zv?i? svoje skladov priestory. Tentokrt sa jedn o priestor pre kontrukcie, pdium a zbrany, teda komponenty, ktor s zvyknut na poveternostn podmienky.