Ponuka

Na základe našich dlhoro?ných skúseností so zvukovou, svetelnou a video technikou, pódiom a konštrukciami sme sa rozhodli našu ponuku sluieb rozšíri? aj o predaj techniky známych i menej známych, ale kvalitných zna?iek.

V ponuke máme:

Zvukovú techniku zna?ky RCF, K-array
Svetelnú techniku zna?ky Robe, Avolites, GLP, American DJ
Pódiá zna?ky Nivtec, Guil
Konštrukcie TAF, Alutrus
Stojany GUIL, Adam Hall, K&M

Na poiadanie Vám vypracujeme cenovú ponuku pod?a vašich predstáv.