Ground Support

Jedná sa o konštrukcie skladané z profesionálnych hliníkových modulov, na ktoré sa v naj?astejšom prípade dajú zavesi? kompletné zvukové systémy, ako line array, svetelné efekty ?i led obrazovky. My pouívame ground support ?eskej firmy TAF. Jednoduchá a rýchla montá jednotlivých modulov šetrí ?as a u?ah?uje stavbu techniky v mnohých oh?adoch.

 

Priame moduly: Komponenty pre towery: Rohy a špeciálne diely Motory a statívy

TQ4-290-1000
TQ4-290-2000
TQ4-290-3000
TQ4-390-500
TQ4-390-1000
TQ4-390-1500
TQ4-390-2000
TQ4-390-2500
TQ4-390-3000
TT3-290-2000
TT3-290-3000

tower modul TQ4T-290-500
tower modul TQ4T-290-2000
tower modul TQ4T-290-3000
base plate TT PB
sleeve block TT SB
top section TT TS
lower attach TT LO
hinge section TT HS

TQ4-290 roh 90
TQ4-290-34 roh 3cestný
TQ4-290-špeciál ukon?enie
TQ4-390-290 špeciálna redukcia
TQ4-390-42 roh 4cestný

motory Chainmaster D8 1t/18m
motory Chainmaster D8 1t/24m
motory Chainmaster D8+ 0,5t/24m
motory Exe Rise D8+ 0,5t/20m
kladkostroj Eurolite 1,5t/10m
towery Guil ELC 506
towery Fenix Megara 230
statívy Eurolite ST400/85