Zastreenie

Monosti nami pouívaných hliníkových konštrukcií firmy TAF sú ve?mi široké. Nehovoriac o tom, e sú vhodné do exteriéru, je moné z nich sklada? rôzne ve?kosti. Pouívame systém Quick Lock, ktorého montá je rýchla a jednoduchá. Všetky jednotlivé diely sú certifikované a na kompletné strešné konštrukcie máme vyhotovené statické posudky.

Nami ponúkané ve?kosti zastrešenia sú:

Roof standard 3 - 12x10m (vnútorný rozmer ) s variabilnou výškou max. 7,5m

Roof standard 2 - 10x8m (vnútorný rozmer) s variabilnou výškou max. 7m

Roof standard 2 special - 10x6,5m (vnútorný rozmer) s variabilnou výškou max. 7m

Roof standard 1 - 8x6,5m (vnútorný rozmer) s variabilnou výškou max. 5,5m

Roof small - 6x5m (vnútorný rozmer) s variabilnou výškou max. 5,5m

Roof easy - 7x6m (vonkajší rozmer ) s variabilnou výškou max 5m 

Roof static - 6x5m (vonkajší rozmer ) s pevnou výškou 4,2m


Všetky strechy sú dvíhané na originálnych továrenských sleeve blockoch elektrickými re?azovými motormi Chainmaster a Liftket D8 s nosnos?ou 1000kg a ovládanými 4-kanálovým ovláda?om Camco a SRS, alebo ru?nými re?azovými kladkostrojmi s nosnos?ou 1000kg alebo 1500kg.


8x6,5m 10x6,5m 7x6m 12x10m 10x8m 6x5m