Maringota

Náš ob?úbený malý festival zasadený v prírode a pod piskovcovým lomom v Skalici nikdy neodmietneme. Máme to tam radi.