Kraken forever

Motorkársky zraz na Motereste u Janí?kov v Kútoch funguje u dlhé roky, no tento rok sme mohli by? sú?as?ou aj my a tak sme sa na to vrhli poriadne.