Dni mesta Brezno

Nikam nemáme ?aleko a tak aj v Brezne sme zvládli zabezpe?i? dni mesta, ktoré sa tešia kadoro?ne vysokej návštevnosti a skvelému programu.