Nov monitory

Ku koncu roka sme vyuili akciu výrobcu DB Technologies na najnovšie pódiové monitory rady VIO a to W15T. Zatia? ich máme na sklade 6, no nenahovárame si, e to je kone?ný po?et. Monitor disponuje 15"+3" coaxiálnym meni?om pohá?aným zosilova?om 4generácie Digipro, ktorý spolu dokáu vyvinú? 137dB akustického tlaku pri výkone 1600W RMS. Pri váhe 29kg je to síce valibuk, ale ni?oho sa nezlakne. Tešíme sa, a pôjdu na prvý event. Ale najprv musíme dosta? prepravné obaly z výroby Mellocases.