HP

Galave?er spolo?nosti HP, kedy odovzdali svojím najlepším partnerom ocenenia a po?akovania sa konal v starej budove národnej rady. Sála elegantne podsvietená do korporátnej modrej, hlavný stage aj s led obrazovkou a zvuk DB Technologies. To všetko sme dodávali pre ARTsound, ktorý túto akciu zastrešoval. ?akujeme