Firemn event VZP

Pekný indoor event sme stihli zabezpe?i? v spolupráci s LASA pre Všeobecnú zdravotnú pois?ov?u. Event sa konal v bratislavskej Inchebe a sme radi, e všetko prebiehalo ako malo. Balenie 3,5h s naloením do áut.