Dni Zel 2022

Podujatie, ktoré bolo minulý rok usporiadané pod iným názvom s prísnymi pandemickými opatreniami sa tento rok presunulo na štandardný p?ac a znovu na 2 stage. Oba sme kompletne technicky zabezpe?ili, ale na Funzóne nám pódium a zvuk pomohli obsluhova? chalani z Mysterysound. Hlavný stage svojím umiestnením, ktoré si navrhli zamestnanci MKIC otvoril priestor a poskytol lepšiu logistiku v rámci prístupu nielen ú?inkujúcich ale aj stánkarov. My sa u teraz tešíme na ?alší ro?ník.