Benia UK

Ako kadoro?ne, aj tento rok sa konala beánia UK. Priestory Incheby boli ideálne na túto udalos?.

Mali sme monos? zabezpe?ova? techniku a to spolu s firmou Shramot a Dimenzia.