Sen?ania sen?anom 2022

Na toto podujatie u nieko?ko rokov chystáme stage v Senci a inak tomu nebolo ani tento rok. LASA s Palkom if?ákom dodala zvukovú a svetelnú techniku a podujatie sa mohlo za?a?.