Stupavjan Stupavjanom

Posledné vonkajšie podujatia s názvom Stupavjané Stupavjanom sa konalo na 2 stageoch a pod prísnym doh?adom na dodriavanie protipandemických opatrení. A kede ideme  ?alej, veríme, e sa tam vrátime, ale u aj na Dni Zelá, ktoré bohuial v tejto situácii nemohli by? organizované.