Vojensk letofest

Tento rok jedna z našich najlepších outdoorových akcií bol práve Vojenský letofest vo Vojenskom historickom múzeu v Pieš?anoch. Veríme, e sa tam ešte niekedy vrátime.