Detsk festival Pohdkoland

Detský festival Pohádkoland sa teší ve?kej ob?ube a my sa tešíme s ním a tak sme technicky zabezpe?ili aj brnenské podujatie s ve?mi slušnou ú?as?ou. Tešíme sa na ?a?ší ro?ník.