Protherm ve?ierok

Skalická spolo?nos? Protherm sa rozhodla zorganizova? viano?ný ve?ierok v kultúrnom dome v Skalici a my sme dodali zvukovú a svetelnú techniku do oboch sál. Hlavným hos?om ve?era bol Michal David.