Otvorenie Hyundai v SE

Spolo?nos? Hílek tento rok otvorila nový autosalón pre zna?ku Hyundai a my sme boli pri tom.