Mariatlfest

Vynikajúci festival, ktorý sa koná v dedinke Marianka ne?aleko Bratislavy nesie prívlastok Prvý pivný festival na záhorí.  Kadý rok zvyšujúcu sa latku kvality festivalu vítajú všetci návštevníci. Kladie to však aj vyššie nároky na techniku.

Tento rok sme dodali u v zvä?šený stage oproti minulým ro?níkom a svetelnú techniku. Zvukový systém dodala Dimenzia.