Ostratick festivalk

V ostratickom parku raz dávno niekto postavil pódium no v tej dobe sa linear nepouíval a tak sme si museli priviez? vlasné konštrukcie aby sme mohli plnohodnotne zabezpe?i? koncerty Dalibora Jandu, Kollárovcov a tie Heleny Vondrá?kovej.