Otvorenie kpe?nej sezny

U po nieko?ký raz v spolupráci s Shramot sme mali tú ?es? otvori? kúpe?nú sezónu v Pieš?anoch.