Peter Cmork 10 rokov na scne

V spolupráci s Lasa sme zabezpe?ili výro?ný koncert Petra Cmoríka v Istropolise