Pohoda festival 2016

zabezpe?ili sme predajný a chillout stánok pre Martiny. ?akujeme za prejavenú dôveru.