Golem

Telocvi??u pod holým nebom u teraz nájdete na mnohých miestach, ale táta bola vytvorená pri príleitosti predstavenia " crossfitu " , ktorý sa stal v posledných rokoch ve?kým boomom.