Olympic casino Koice

V poradí u štvrté casíno otvorila sie? casín Olypmic v Košickom Auparku.
Moderoval MIchal Hudák, hrali skvelí The Backwards, a vystúpil aj Roman Volák ?i tane?nice Extravadansa.

Akciu sme technicky zabezpe?ovali svetelnou a zvukovou technikou. Bol pouitý zvukový systém K-array KR200S.