Pódium

Vlastníme 160 m2 profesionálneho pódia nemeckej značky NIVTEC. Tieto systémové dielce vyhovujú najvyšším technickým a estetickým požiadavkám. Variabilnosť použitia pódiových dielcov umožňuje realizovať rovné, alebo stupňovité pódiá ľubovolných pravouhlých tvarov s použitím štandardných dielcov. Samozrejme je tu možnosť aj neštandardných dielcov, ako trojuholníky a polkruhy, s ktorými sa variabilnosť ešte viac zvyšuje. Pódium je potiehnuté bezpečnostnou protišmykovou fóliou. Možnosť stavby na extrémne nerovnom podloží.

 

Možnosti použitia:

Výhody: