Obecné slávnosti Rohožník

Neďaleko Malaciek, nášho domáceho prostredia sa každoročne konajú obecné slávnosti. Tento rok sme mali možnosť poskytnúť technické zabezpečenie v podobe stageu a podia Nivtec. Svetelnú a zvukovú techniku zabezpečila firma Mystery Sound.