Beánia EUBA

Ako povedali organizátori, pokus o beániu v inom termíne a na inom mieste.
Sme radi, že sme sa mohli technicky podieľať na zabezpečení tohto večera.
Dodali sme ground support, pódium Nivtec a svetelnú techniku na stage  A a konštrukcie, pódium Nivtec, svetelnú techniku a projekciu na stage B. Zvukovú techniku zabezpečili naši priatelia zo Shramotu.