Martinské svetlonosenie

Každoročne usporadúva MSKS Senica event zvaný svetlonosenie. My sme radi a vážime si, že už po niekoľký raz sme mohli tento event technicky zabezpečiť.
Na kompletnom technickom zabezpečení evntu sme sa podieľali s našimi partnermi SHdesign, Lasermedia, Dimenzia.