Volvo Slovakiaring

Pri príležitosti Volvo Fuel Challenge a Volvo Roadshow sme sa zastavili aj na Slovakiaringu v Orechovej potôni.

Hrala LERA Lenky Salmanovej a moderoval Roman Paulech.