Pohádkoland v Prahe

Najodľahlejšou zastávkou Pohádkolandov v CZ bola Praha a dopadla na všetky patálie s počasím veľmi priazdnivo.