Školenie DB Technologies

Nakoľko máme od renomovanej značky DB Technologies už vlastne všetku zvukovú techniku, bolo načase prehĺbiť a zdokonaliť svoje znalosti a predviesť čo systém dokáže v tej ktorej kombinácii a konfigurácii. Návštevou nás poctili aj naši kamaráti z firiem, ktoré už produkty DB Technologies vlastnia alebo to majú v pláne.