Kollárovci a Kandráčovci megaturné v Nitre

Prvou zastávkou megaturné týchto dvoch kapiel bola Nitra a v spolupráci skúsených partnerov sme sa podielali na tomto projekte.