DJ Bobo

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Supermedia sme mali možnosť technicky sa podieľať na koncerte DJa Boba v Nitrianskom Amfiteátri, ktorý v tento večer navštívilo skoro 12000ľudí. Pre nás nesmierna pocta a vysoká škola od Ministry rental, ktorý zabezpečovali svetlá, zvuk a ledkové obrazovky.