Rozprávkoland Bratislava

Tento rok len jeden, ale predsa. Detský festival Rozprávkoland sa konal tento rok aj v Bratislave a my sme mali možnosť byť pri tom.