Frajfest

Až v Rimavskej Sobote sme boli zabehnutí kvôli tomuto zaujímavému podujatiu, ako záskok za DB Centrum, ktorí boli v tomto termíne kapacitne vyčerpaní. Skvelá organizácia, účinkujúci aj hostia. Bravo