Pohádkoland

Náš výlet do CZ a technické zabezpečenie detského festivalu Pohádkoland na Vranovskej pláži.