Hodový koncert

Hody v Radošovciach sa tento rok konal za prísnych hygienických opatrení a tak aj napriek nižšiemu počtu účastníkov panovala dobrá nálada.