Maringota winter 2019

posledná akcia roku 2019 bola tou, kde sme sa mohli realizovať, nakoľko nám organizátor nezviazal ruky podmienkami. Prekvapili sme nielen jeho, ale verím že aj interpretov a návštevníkov.