SPP Distribúcia

Ukončenie a zhodnotenie roku 2019 pre SPP a jej partnerov konalo v Hoteli Riverpark a za našej technickej realizácie.