Dni Zelá 2019

Prvým rokom zabezpečujeme kompletne oba stage na tomto podujatí. Všetko ako po masle.