Apponyiho juniáles 2019

Nový festival zameraný na zaujatie hlavne tých najmenších v areály školy v Malinove sme mali možnosť kompletne technicky zabezpečiť a už sa tešíme na ďalší ročník.