Koncert Václav Neckář a Marie Rotrová

Koncert legendy Václava Neckářa a jeho kolegine Marie Rottrovej sme mali možnosť zabezpečiť po technickej stránke v športovej hale v Dubnici nad Váhom. Support 11x9m vnútorný rozmer, PA systém DB Technologies DVA T12 a T8, spodné bočné výkryty Ingenia IG3T a S1518n a svetelná technika Arena a GLP či Arri.