Energetická konferencia CEEC

Energeticka konferencia CEEC sa tentokrát konala v hoteli Sheraton a my sme tiež prispeli svojou troškou. Ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.