Ostratický festivalík

V ostratickom parku raz dávno niekto postavil pódium no v tej dobe sa linear nepoužíval a tak sme si museli priviezť vlasné konštrukcie aby sme mohli plnohodnotne zabezpečiť koncerty Dalibora Jandu, Kollárovcov a tiež Heleny Vondráčkovej.