Obecné slávnosti Rohožník 2017

Slásnosti v Rohožníku sú nám veľmi blízke a tak sa snažíme o to viac, aby sa aj všetci umelci aj návštevníci cítili dobre.