Amos fest 2016

Festival na študenských internátov v Mlynskej doline - dodali sme svetelnú a zvukovú techniku.