Unipetrol

Hotel Bonbon hostil firemný večierok pre spoločnosť Unipetrol a my sme mali tú česť ho technicky zabezpečiť.