Rohožník 2016

Zastrešiť obecné slávnosti v Rohožníku je kakždoročne pre nás česť