Novinky na FB

Keďže je dnes doba rýchlejšia ako v minulosti aj my Vám chceme prinášať najnovšie informácie o nami realizovaných podujatiach rýchlejšie. Naše referencie aj novinky z eventov teda môžete už dlhšiu dobu sledovať na našom FB profile Fantasia.sk, kde môžete aj posielať svoje reakcie a postrehyk nami uverejneným novinkám.